A TUDOMÁNYPEDAGÓGIAI GONDOLKODÁS ÉS A TEHETSÉGGONDOZÁS ASPEKTUSAINAK VIZSGÁLATA

  • Judit BOGNÁRNÉ KOCSIS Pannon Egyetem, Veszprém Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, Neveléstudományi Intézet
Kulcsszavak: talentum, tehetség, tudománypedagógia, tehetséggondozás, képesség- fejlesztés

Absztrakt

A tanulmány célja a tudománypedagógiai gondolkodás és a tehetségkutatás, a tehet- séggondozás nézőpontjainak, felfogásmódjainak, összefüggéseinek vizsgálata. A szer- ző bemutatja a tehetség és a tálentum fogalmainak különböző értelmezéseit, továbbá áttekintést ad tudománypedagógia művelésének lehetőségeiről, a tehetséggondozás néhány napjainkban választható útjáról. A tanulmány többek között rámutat arra, hogy pedagógusok számára a képességfejlesztés és a tehetséggondozás kiemelt feladat kell hogy legyen; valamint, hogy a tehetséggondozó programokban való aktív részvétel, az értelmes, erőt próbáló feladatok segítik a gyermekek kvalitásainak kibontakozását.

Folyóirat szám
Rovat
IRODALMI MONOGRÁFIA, TÖRTÉNELEM, TÖRTÉNETI FRAZEOLÓGIA, PEDAGÓGIA