AZ OMNISZCIENS ELBESZÉLŐ SZEREPE SZABÓ MAGDA A DANAIDA CÍMŰ REGÉNYÉBEN

  • Réka KOSZTRABSZKY Pázmány Péter Katolikus Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola
Kulcsszavak: omniszciens elbeszélő, időrend, pszicho-narráció, elbeszélt monológ, idézett monológ, fokalizáció

Absztrakt

A tanulmányban Szabó Magda A Danaida című regényének – a recepcióból egyelő- re hiányzó – narratív vizsgálatát végzem el. Ezen analízis során olyan lehetséges poétikai megfontolásokra szeretnék rámutatni, melyek az omniszciens elbeszélő alkalmazását indokolhatják, érintve ezzel az időrend, a szereplői tudatok ábrázo- lásának, valamint a fokalizációnak kérdését is.

Folyóirat szám
Rovat
IRODALMI ÉVFORDULÓINK