A „TESTESÜLTSÉG” ALAKZATAI A FOGALMI METAFORÁKBAN

  • Edit KATONA Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék Újvidék (Szerbia)
Kulcsszavak: kognitív metafora, test, lélek, tartály, hálózat

Absztrakt

A szerző dolgozatában a kognitív metaforákkal kapcsolatos sokéves kutatásai nyomán a tudományelméleti alapokból kiindulva mutatja be a testesültség kérdéskörét a kognitív metaforákban. Tapasztalatait leszűrve érinti a metaforikus kompeten- cia kérdéskörét, majd a metaforikus gondolkodás alakzatait, annak leggyakoribb megnyilvánulásait, valamint a metaforák hálózatát, leképezési tényezőit mutatja be.

Folyóirat szám
Rovat
KOGNITÍV METAFORAELMÉLET