A SYMPOSION MELLÉKLET (1961–1964)

  • István LADÁNYI
Kulcsszavak: folyóirat-történet, kisebbségi irodalmak, vajdasági magyar irodalom, Új Symposion

Absztrakt

A tanulmány az újvidéki Új Symposion folyóirat (1965–1992) közvetlen előzményével, az Ifjúság hetilapban megjelent Symposion melléklettel, valamint a mellékletet feltételező előzményekkel foglalkozik: bemutatja azokat a tényezőket, amelyek lehetővé tették vagy előkészítették a nemzedéki fellépést, folyóirat-történeti szempontból jellemzi a melléklet működését, láttatva a folyóirat irányába mutató tendenciákat, kiemelve a jellemzőbb, illetve jelentősebb publikációkat.

Információk a szerzőről

István LADÁNYI

Pannon Egyetem
Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar
Veszprém, Magyarország

Hivatkozások

Bányai János – Bosnyák István szerk. 1964. Kontrapunkt (Symposion 61–63.). Újvidék: Forum.

Bori Imre. 1950. Izvor. Híd 14 (4): 278–282.

Bosnyák István. 1980. Hetedik megálló: Megújhódás – megoszlás nélkül? In Szóakció I.

Adalékok irodalmunk szellemrajzához. 138–181, 195–202. Újvidék: Forum.

Bosnyák István. 2003. Politikai symposion a Délvidéken I. Egy ellenzéki nemzedék mozgalmi kibontakozása és veresége. Újvidék: Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság.

Koncz István. 1995. Koncz István (1937). „…a magabiztosságot az Új Symposion generációja hozta magával…” [Szergejev Zsuzsa beszélgetése.] In Rózsaszín flastrom: Beszélgetések vajdasági írókkal, szerk. Szajbély Mihály. 53–57. Szeged: JATE, Szláv Filológia Tanszék

Kovács András Bálint. 2006. A modern film irányzatai: Az európai művészfilm 1950–1980.

Budapest: Palatinus.

Ladányi István. 2019. Egy folyóirat-publikáció pillanata: Symposion, 1963. február 7. Műhely

42 (5–6): 99–101.

Ladik Katalin. 2010. Csak radikálisan lehet: Mikola Gyöngyi és Ladányi István beszélgetése

Ladik Katalinnal. Ex Symposion 72. 1–17.

Major Nándor. 2011. Az áprilisi Híd és a körülmények: Esszék. Újvidék: Forum.

Németh Ferenc. 2009. Ifjak az Ifjúságban. A Symposion első nemzedékének felállásáról.

Híd 73 (11–12): 64–73.

Németh Ferenc. 2010. Kezdetben volt a – kezdet. Híd 74 (7): 25–28.

Sinkó Ervin. 1962. Az entellektüelről, a jugoszláviai magyar entellektüelről. Ifjúság, Symposion, márc. 15., 8.

Sinkó Ervin. 1964. Előszó. In Bányai János – Bosnyák István szerk., Kontrapunkt (Symposion 61–63.), 5–6. Újvidék: Forum.

Šoljan, Antun. 1962. Az entellektüell ma. Ifjúság, Symposion, márc. 1., 8.

Thomka Beáta. 1994. Tolnai Ottó. Pozsony: Kalligram.

Tito, Josip Broz. Részlet Tito elvtárs kongresszusi beszédéből. Symposion, Ifjúság, 1963.

febr. 7., 15.

Tolnai Ottó. 1961. Első esszé. Ifjúság, Symposion, dec. 21., 8.

Tolnai Ottó. 1988. Képek Koncz Istvánról. Híd 52 (6): 781–790.

Tolnai Ottó. 2004. Költő disznózsírból: Egy rádióinterjú regénye. Kérdező: Parti Nagy Lajos.

Pozsony: Kalligram.

Végel László. 1962. A jugoszláviai magyar entellektüell. Ifjúság, Symposion, márc. 8., 8.

Vékás János. 2011. Magyarok a Vajdaságban 1944–1954. Kronológia. Zenta: Vajdasági Magyar Művelődési Intézet.

Vékás János. 2013. Magyarok a Vajdaságban 1960–1964. Kronológia. Zenta: Vajdasági Magyar Művelődési Intézet.

Vékás János. 2017. Utak 2. Interjúk és társadalomtörténeti portrék. CD-melléklettel. Zenta:

Vajdasági Magyar Művelődési Intézet.

Virág Zoltán. 2007. A margó vándorai. In A magyar irodalom történetei III., szerk. Szegedy Maszák Mihály – Veres András. 536–548. Budapest: Gondolat.
Megjelent
18. 01. 2023.
Folyóirat szám
Rovat
Papers