A város és a városi környezet rajza, kontextusa és összehasonlítása Borislav Pekić és Végel László prózai műveiben

  • Vanja KOVAČEVIĆ Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar Szerb Irodalom- és Nyelvtudományi Tanszék Újvidék, Szerbia
Kulcsszavak: város, civilizáció, identitás, Borislav Pekić, Végel László

Absztrakt

Munkámban a szerb és a magyar irodalomban leírt városok kutatásának eredményeit mutatom be abból a szempontból is, hogy milyen összefüggésben álltak magának az emberiségnek a fejlődésével és előrehaladásával. Miután meghatároztam a szerzők viszonyulását ezekhez a városokhoz, összehasonlítom azt az Atlantida és a Neoplanta példáján, hogy meghatározhassam szerepüket a mai társadalomban, illetve hogy milyen mértékben pozitív/negatív tér egy város mint olyan, a korai urbánus fejlődésétől máig.

Hivatkozások

Pekić, Borislav. 1988. Atlantida, knj. 1. Zagreb: Znanje.
Pekić, Borislav. 1988. Atlantida, knj. 2. Zagreb: Znanje.
Vegel, Laslo. 2019. Neoplanta ili Obećana zemlja. Prevod: Arpad Vicko. Novi Sad: Akademska knjiga.

Literatura

Benevolo, Leonardo. 2004. Grad u istoriji Evrope. Beograd: Clio.
Carlson, Marvin. 2002. The Resistance to Theatricality. SubStance. Vol. 31, No. 2–3. Issue
98–99: 238–250.
Dadić-Dinulović, Tatjana. 2010. Savremeni grad kao prostor spektakla: Pozornica ili scena.
Kultura (126): 84–93.
Tanulmányok, Újvidék, 2021/2. 63. füzet, 95–104.
Flaker, Aleksandar. 1999. Književne vedute. Zagreb: Matica hrvatska.
Lefebvre, Henri. 1996. Writings on Cities. Oxford: Blackwell Publishing.
Mamford, Luis. 2001. Grad u istoriji. Prev. Vladimir Ivir. Beograd: Book, Marso.
Ože, Mark. 2005. Nemesta. Beograd: Krug.
Vladušić, Slobodan. 2008. Urbano kao izazov. Polja (453): 52–56.
https://polja.rs/wp-content/uploads/2015/12/selection6.compressed.pdf, (14. 12. 2020.
Megjelent
13. 05. 2022.
Folyóirat szám
Rovat
Papers