MAGYARNYELV-TANÁRI SEGÉDKÖNYVEK A HUNGAROLÓGIA OKTATÁSÁNAK SZOLGÁLATÁBAN

Magyarnyelv-tanári segédkönyvek. 2019–2021. Sorozatszerk. Nádor Orsolya. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó

  • Tamás FARKAS Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Budapest, Magyarország

Absztrakt

     

Megjelent
13. 05. 2022.
Folyóirat szám
Rovat
Papers