TÍMÁR ZSÓFI MUSKÁTLIJA INDIÁBAN

Klasszikusok és kortársak újraírása és fordítása tanulás közben

  • Margit KÖVES Delhi Egyetem Szlavisztika–Finnugrisztika Tanszék Delhi, India
Kulcsszavak: intertextualitás, átírás, fordítás, irodalmi kánon, didaktika

Absztrakt

A dolgozat Mikszáth Kálmán klasszikus elbeszélése, a Tímár Zsófi özvegységének kortárs átírásával, Tóth Krisztina Tímár Zsófi muskátlijával foglalkozik, ami tananyagként szerepelt a Delhi Egyetem MA orosz kurzus magyar fakultációján. Mikszáth elbeszélésének, valamint az írói hangnak az elemzése, a klasszikus elbeszélés hindi fordítása nagymértékben segített a hallgatóknak Tóth Krisztina kortárs szövegének megértésében és fordításában. Tóth Krisztina elbeszélésének fordítását az egyik hallgató olyan módon készítette el, hogy az elbeszélés „személytelen” hangját, a narratívát változatlanul hagyta, de néhány, az indiai kulturális kontextus és a szövegolvasási gyakorlat miatt nehezen érthető részletet kiegészített. Így a cím, Péter és Zsófi kapcsolata meg Péter halála más színezetet kapott az indiai hallgató fordításában.

Hivatkozások

Arató László. 2004. „A kronológia nem szavatol az irodalomtörténet-lady biztonságáért”.
Beszélő 9 (1): 215– 240. http://www.szv.hu/cikkek/irodalomtortenet-lady (2021. márc. 31.)
Barthes, Roland. 1976. Válogatott írások. Budapest: Európa.
Braidotti, Rosi. 2018. A poszthumántudományok felé. Helikon 59 (4): 435–452.
Broch, Hermann. 1988. Hofmannstahl és kora. 40–51. Budapest: Helikon.
D. Birnbaum, Marianna. 1991. Esterházy-kalauz. 7–8. Budapest: Magvető.
Eisemann György. 2013. Tér és nyelv, látvány és emlékezet a modern magyar novellában.
Irodalomismeret 14 (2): 5–17. http://www.irodalomismeret.hu/files/2013_2/eisemann_
gyorgy.pdf (2021. márc. 31.)
Hajdu Péter. 2007. Sikertörténetek a századvégi novellisztikában. In A magyar irodalom történetei II. Szerk. Szegedy-Maszák Mihály – Veres András. 548–559. Budapest: Gondolat Kiadó.
Hajdu Péter. 2010. Tudás és elbeszélés. Budapest: Argumentum Kiadó.
Horváth Csaba – Tóth Krisztina. 2018. Reptéri nyúl. 109–143, 215–245. Budapest: Noran
Libro Kiadó.
Kosztolányi Dezső. 2010. Mikszáth Kálmán. Somogy 38 (1): 19–20. http://epa.niif.
hu/03100/03112/00005/pdf/EPA03112_somogy_2010_1.pdf (2021. márc. 31.)
Kucserka Zsófia. 2011. Az irodalomtanári mesterség gyakorlata és módszertana. Pécs: PTE,
BTK.
Mazaldan, Indu. 1994. Vitt mantri-ka nashta (A pénzügyminiszter reggelije). 1–3, 14–17.
Újdelhi: National Publishing House. Magyar elbeszélések hindi fordítása.
Mikszáth Kálmán. 1882. Tímár Zsófi özvegysége, A jó palócok. (32) https://www.arcanum.
hu/hu/online-kiadvanyok/Mikszath-mikszath-osszes-muve-2A85B/elbeszelesek-2741-
kotet-37D19/a-jo-palocok-1882-32-kotet-3B518/timar-zsofi-ozvegysege-1882-3B5F2/
(2021. márc. 31.)
N. Kovács Tímea. 2004. A fordítás mint kulturális praxis. 18–19. Pécs: Jelenkor Kiadó.
Pethőné Nagy Csilla. 2005. Módszertani kézikönyv. Budapest: Korona Kiadó.
Sándor Katalin. 2006. Közelítések a médiumköziség kérdéseihez. Iskolakultúra 16 (1): 17–36.
https://epa.oszk.hu/00000/00011/00100/pdf/iskolakultura_EPA00011_2006_01_017-
036.pdf (2021. márc. 31.)
Tahin Szabolcs. 2003. „Élőbeszédszerűség” Mikszáth prózájában. Tiszatáj 57 (11): 37–71.
http://epa.oszk.hu/00700/00713/00147/pdf/tiszataj_EPA00713_2003_11_053-071.pdf
(2021. márc. 31.)
Tóth Krisztina. 2011. Talált mondat. Székfoglaló előadás. Széchenyi Művészeti és Irodalmi
Akadémia, MTA, https://mta.hu/data/dokumentumok/szima/szekfoglalok/Toth_Krisztina.pdf (2021. márc. 31.)
Tóth Krisztina. 2014. Pillanatragasztó. Budapest: Magvető.
Tóth Krisztina. 2017. Párducpompa. Budapest: Magvető.
Megjelent
13. 05. 2022.
Folyóirat szám
Rovat
Papers