NEVELÉSI JELENETEK, GYERMEKPORTRÉK ÉS ERÓSZ-FIGURÁK A KÉSŐ KLASSZIKUS KORI ÉS A HELLENISZTIKUS GÖRÖG SZOBRÁSZATBAN

  • Renátó TÁMBA
Kulcsszavak: hellenizmus, gyermekszemlélet, ikonográfia-ikonológia, individualista-naturalista ábrázolás, gyermekportré

Absztrakt

Tanulmányomban a hellenisztikus görög szobrászat gyermekportréinak, gyermek Erószfiguráinak, illetve diádikus kapcsolatot bemutató, zsáner jellegű gyermekábrázolásainak bemutatására törekszem, az alkotások mögött húzódó gyermekszemléleti mintázatok, főbb gyermekkor-, társadalom- és eszmetörténeti szólamok feltárására törekedve. Írásomban a gyermekkor-történeti ikonográfia módszertani eszköztárát használom fel, a Panofsky-féle ikonográfiai-ikonológiai modell mellett jelen esetben elsősorban a schneideri társadalomtörténeti megközelítést, a vizuális antropológia, a vizuális szociológia és a vizuális kommunikáció elemzési szempontjait érvényesítve az elemzések során. Vizsgálatom célja, hogy – a Tanulmányok 2019/1. számában megjelent Gyermekjelenetek a hellenisztikus görög szobrászatban című írásom (Támba 2019, 101–122) mintegy folytatásaként – feltérképezhessem a kor gyermekábrázolásai által magukban hordozott eszmei-társadalmi irányú jelentéstartalmakat, kulturális utalásokat, melyek egyfajta, az individuum problémái iránt érdeklődő új bölcseleti érzékenység munkálására utalnak.

Információk a szerzőről

Renátó TÁMBA

Reménysugár Habilitációs Intézet
Budapest, Magyarország

Megjelent
19. 06. 2020.
Folyóirat szám
Rovat
Papers