FEHÉREK KÖZT EGY KÖZÉP -EURÓPAI

Márai Sándor A gyertyák csonkig égnek című regénye a világirodalom kontextusában

  • Ákos NÉMETH
Kulcsszavak: Márai Sándor, Habsburg-mítosz, közép-európai irodalom, kontextuális értelmezés, bécsi modernség

Absztrakt

Márai Sándor sikere a nemzetközi könyvpiacon az ezredforduló éveitől hatásos cáfolatát jelenti az író várakozásainak, hiszen az emigrációban is magyarul alkotó szerző nem hitt saját műveinek fordíthatóságában. A külföldi Márai-olvasás középpontjában A gyertyák csonkig égnek című regény áll, melyet a hazai irodalmár szakma nem sorol a szerző legambiciózusabb művei közé. A siker kulcsát a Monarchia letűnt világa iránti nosztalgiahullám jelentheti. Hogyan lehetne eljutni az aktuális sikertől a Márai-életmű világirodalommal való dialógusáig? A választ a Márai-művek világ-, illetve regionális irodalmi kontextusainak feltárása adhatja meg. Ennek példájaként a tanulmány célja, hogy A gyertyák csonkig égnek nyelv- és identitásszemléletét, írásmódját az osztrák (illetve tágabban a közép-európai) modernséghez kapcsoló mélyebb összefüggésekre mutasson rá.

Információk a szerzőről

Ákos NÉMETH

Független kutató

Megjelent
19. 06. 2020.
Folyóirat szám
Rovat
Papers