A SÉRT Ő HUMOR ÉRTELMEZÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ÉS FELTÉTELEK

  • Roland-Attila SZABÓ
Kulcsszavak: sértő humor, stand-up comedy, pragmatika

Absztrakt

A dolgozat, amely egy nagyobb tanulmány (a szerző doktori értekezése) részét képezi, áttekinti és szemlélteti azokat a legfontosabb tényezőket, amelyek úgy alakítják a megnyilatkozásokat, hogy azok humoros és/vagy sértő hatást érjenek el az előadott, éles stand-up comedy kontextusában. A dolgozat bemutatja az alapvető humor- és sértőhumor-elméleteket, valamint bizonyos pragmatikai mechanizmusokat, amelyek a mögött a folyamat mögött állnak, amely egy megnyilatkozással kezdődik, és a közönségből kiváltott perlokúciós hatással végződik. A tanulmány a sértőhumor-elméletekről, a stand-up comedy konvencióiról, pragmatikai fogalmakról, a sértő és az erkölcstelen kontrasztjáról értekezik, mindezt pedig egy rövid pszichológiai perspektívával is kiegészíti, összekapcsolva az emberek reakcióit a sértés fogalmával és az önbecsülés szintjével. A sértő humor funkcióját befolyásoló tényezők pragmatikai számbavétele rámutat a közönség által érzékelt és érthető erős, nem konvencionális és összetett ingerek szükségességére, amelyek segítségével a sértő réteg megszerkeszthető.

Információk a szerzőről

Roland-Attila SZABÓ

Partium Christian University
Department of Languages and Literatures
Oradea, Romania

Megjelent
19. 06. 2020.
Folyóirat szám
Rovat
Papers