SZEMPONTOK KATONA JÓZSEF ISTVÁNJÁNAK VIZSGÁLATÁHOZ

  • Imre NAGY
Kulcsszavak: István-dráma, Katona József, Szent István-kultusz, drámapoétika, színháztörténet

Absztrakt

A tanulmány Katona József István. A’ Magyarok Első Királlya című 1813-as drámája kapcsán felmerülő irodalom-, kultúr- és művelődéstörténeti kérdéskörök kidolgozására fókuszál. A mű keletkezésének színház- és politikatörténeti kontextusát figyelembe véve helyezi el a darabot Katona életművében. A drámaíró történeti tanulmányaiból, a Szent István-kultusz alakulástörténetéből és a téma tárgytörténetéből kiinduló drámapoétikai jelentésalkotási lehetőségek feltárása nyomán a dolgozatban egy Katona drámáján túlmutató olvasat rajzolódik ki, mely a Szent Istvánhoz köthető attribútumok és azok szimbolikus jelentéstartalmai mentén realizálódik.

Információk a szerzőről

Imre NAGY

Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Klasszikus Irodalomtörténeti Tanszék Pécs, Magyarország

Megjelent
29. 05. 2022.
Folyóirat szám
Rovat
Papers