A POPULÁRIS REGISZTER TANÍTÁSA/TANÍTHATÓSÁGA AZ IRODALOMÓRÁN

  • ÁGOTA TÓTH Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium Szabadka
Kulcsszavak: tömegkultúra, populáris irodalom, magasirodalom, kulturális autiz- mus, szociokulturális környezet

Absztrakt

Az, hogy a magyartanítás válságban van évtizedek óta, tagadhatatlan tény, nemcsak a PISA-felmérésekből tudjuk, de saját bőrünkön is tapasztaljuk/tapasztaltuk akár tanárként, vagy diákként, netán szülőként. Sokan gondolkodnak a kiúton, konfe- renciákat, beszélgetéseket, vitákat tartanak, változás még sincs évtizedek óta. Az idő sürget, nem lehet ölbe tett kézzel várni a felülről jövő megoldást, hisz a diákok napról napra egyre távolabb kerülnek attól az irodalomtól, amit az előírt tanterv szerint tanítunk nekik. A kérdéssel foglalkozók nagy része egyetért abban, hogy radikális tanterv-változtatásra van szükség. Jelen tanulmány a változtatás módjának csak egy szegmensével foglalkozik: a populáris irodalmi művek tanórai feldolgozásával.

Hivatkozások

ARATÓ László 2003 Tizenkét tézis = Élet és Irodalom, 2003. február 21.
BÁRÁNY Tibor 2011 Szépirodalom vs. lektűr. Egy rossz fogalmi megkülönböztetésről. = Holmi, 2011. február. http://www.holmi.org/2011/02/barany-tibor-szepirodalom-vs- lektur (letöltés ideje: 2016. 4. 27.)
GORDON GYŐRI János (szerk.) 2003. Irodalomtanítás a világ kilenc oktatási rendszerében, Pont Kiadó, 2003, Budapest.
KALAPOS Éva 2014. D.A.C. Egy új élet, Manó Könyvek Kiadó Kft., 2014, Budapest. KERBER Zoltán (Szerk.) 2000 Az olvasóvá nevelés problémái az ezredfordulón. Kerekasztal-
beszélgetés Új Pedagógiai Szemle, 2000, július–augusztus. http://epa.oszk.hu/00000/
00035/00040/2000-07-np-Kerber-Olvasova.html (letöltés ideje: 2016. 4. 27.)
LÓRÁND Zsófia – SCHEIBNER Tamás – VADERNA Gábor – VÁRI György (szerk.) 2006.
Laikus olvasók? A nem-professzionális olvasás értelmezési lehetőségei L’Harmattan
Kiadó, 2006. Budapest.
SÁNTHA Attila 1997 A populáris irodalom tudománya (f)elé Hungarológia, 1997, 11. http:// epa.oszk.hu/02400/02472/00011/pdf/EPA02472_Hungarologia_1997_11_123-136.pdf (letöltés ideje: 2016. 4. 27.)
AVASTHI, Swati 2013. Ököljog, Könyvmolyképző Kiadó, 2013, Szeged
Megjelent
03. 03. 2017.
Folyóirat szám
Rovat
MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET, IRODALOM, MÓDSZERTAN