A MONARCHIA-IRODALOM SZTEREOTÍPIÁINAK TOVÁBBÉLÉSE ÉS HATÁRAI BALÁZS ATTILA, GION NÁNDOR ÉS MAJOROS SÁNDOR NOVELLÁIBAN

  • GÁBOR CRNKOVITY Id. Kovács Gyula Általános Iskola Ómoravica
Kulcsszavak: Monarchia, sztereotípia, történelem, Balázs Attila, Gion Nándor, Majoros Sándor

Absztrakt

Az alábbi tanulmány a Monarchia-irodalom sztereotípiáinak továbbírásai és kultúraközisége a kortárs vajdasági magyar novellairodalomban című doktori érte- kezés egyik fejezete. A tanulmány arra a kérdésre keresi a választ, hogy a Monarchia- irodalom sztereotípiái hogyan íródnak és élnek tovább a kortárs vajdasági magyar novellákban. A novellákban többféle motívum található, amely sztereotípiaként viselkedik. Ilyen a haza, a katonaság, a hadsereg, a nyelv, a vasút. Mindhárom író novelláiban megjelenik a vasút, a hadsereg, a haza. A történelemi, retrospektív narráció sokszor mesei elemekkel is bővül. Összefüggőnek kell tekinteni a követ- kező fogalmakat: mese, meseszerűség, történelem, mesélés, narráció. Fontosnak tartom együtt vizsgálni a migráns íróink nosztalgiával sűrített novelláinak helyszí- neit, történeteit. Az általam vizsgált mikrotörténetek a történelem egy mozaikját képezik. A tanulmány ezeket az összefüggéseket keresi és hasonlítja össze.

Hivatkozások

BALÁZS Attila 1995. Én már nem utazom Argentínába, Budapest: Kijárat Könyvkiadó. BALÁZS Attila 2003. A meztelen folyó, Budapest: Árkád-Palatinus.
GION Nándor 1998. Jéghegyen, szalmakalapban, Budapest, Osiris. GION Nándor 2011. Műfogsor az égből, Budapest: Noran Libro. MAJOROS Sándor 2004. Akácfáink sokáig élnek, Budapest: Timp Kiadó. MAJOROS Sándor 2007. Emberrel esik meg, Budapest: Timp Kiadó. MAJOROS Sándor 1994. Távolodás Bácskától, Budapest: KÉZirat Kiadó.
DUZMATHNÉ TANCZ Tünde. A népmese, mint neveléstörténeti forrás. http://vmek.oszk. hu/01800/01887/html/ezersz06.htm (a letöltés időpontja: 2015. 3. 4.)
HÓZSA Éva 2011. A hiány sztereotípiái a huszadik század kilencvenes éveinek vajdasági magyar irodalmában és a szabadkai Kosztolányi-kultuszban. = Létünk 2011/4., 103–113.
LÁSZLÓ János 2005. A történetek tudománya. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó. Claudio MAGRIS 2011. Duna. Budapest: Európa Könyvkiadó.
HANS MEDIC 2000. Mikrotörténelem .In: Narratívák 4., szerk. Thomka Beáta. Budapest: Kijárat Kiadó. 53–63.
Jörn RÜSEN 2000. Történeti gondolkodás a kultúraközi diskurzusban, In: Narratívák 4.
szerk. Thomka Beáta. Budapest: Kijárat Kiadó. 203–214.
Megjelent
03. 03. 2017.
Folyóirat szám
Rovat
MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET, IRODALOM, MÓDSZERTAN