IRODALOM AZ INDULÓ VAJDASÁGI HAVI ÉS HETILAPOKBAN

  • VALÉRIA BALÁZS–ARTH művelődéstörténész független kutató
Kulcsszavak: sajtó, havi lap, hetilapok, politika, propaganda, irodalom, a megjele- nés gyakorisága, irodalmi vita

Absztrakt

E tanulmány egy nagyobb kutatás részét képezi, amelynek tárgya az irodalom megjelenése az új állam, Jugoszlávia magyar nemzetiségi lapjaiban, az 1947–1952 közötti időszakban. A tanulmány az első havi lap, a Vajdasági Dolgozó Nő, majd Dolgozó Nő, az Ifjúság Szava, a 7 Nap és a Dolgozók szakszervezeti hetilap indulás utáni egy-két éve irodalmi anyagát vizsgálja, természetesen röviden érintve e lapok indulását is. A lapokban közölt irodalmi műveket veszi számba: a vajdasági magyar, a délszláv, a magyar és külföldi írók, költők írásait.

Hivatkozások

CSUKA Zoltán 1969. A szerbhorvát irodalom kistükre. Budapest: Európa Könyvkiadó. JUHÁSZ Géza 1987. A fordulat forgatagában. Újvidék: Forum Könyvkiadó. KOLOZSI Tibor 1971. Huszonöt esztendő. 9–62.= Pénteki találkozások. Szabadka
VÉKÁS, János 2011. Magyarok a Vajdaságban 1944–1954. Kronológia. Zenta: Vajdasági Magyar Művelődési Intézet.
Megjelent
03. 03. 2017.
Folyóirat szám
Rovat
MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET, IRODALOM, MÓDSZERTAN