A FORDÍTÁS FORDÍTÁSA: A NÉMET FORDÍTÁS HATÁSA A MAGYAR VISSZAFORDÍTÁSOK KOMMUNIKATÍV DINAMIZMUSÁRA

  • ZSOLT PÁPISTA Újvidéki Egyetem, BTK Német Nyelv és Irodalom Tanszék
Kulcsszavak: fordítás, kommunikatív dinamizmus, téma-réma, Kosztolányi Dezső, Pacsirta

Absztrakt

A dolgozat azt vizsgálja, hogy hogyan hat ki egy magyar szöveg német fordítása olyan szövegek kommunikatív dinamizmusára, amelyek ennek a német fordításnak a visszafordításai magyar nyelvre. A szerző összesen öt szöveget elemez a téma-réma tagolásuk szempontjából: Kosztolányi Dezső Pacsirta című művének első fejeze- tét, annak német fordítását, valamint három hallgatói fordítást, amelyek a német szöveg visszafordításai voltak. Az elemzés kimutatta, hogy a német szöveg nem volt jelentős kihatással a hallgatói fordítások rematikus szakaszaira. Ezzel szemben a tematikus szakaszok számára jelentős mértékben kihatott a német fordítás, mivel egyrészt (kisebb mértékben) ahhoz vezetett, hogy bizonyos (az eredeti szövegben található) tematikus szakaszok a hallgatói fordításokból hiányozzanak, és másrészt (lényegesen nagyobb mértékben) növelte is a tematikus szakaszok számát.
Megjelent
03. 03. 2017.
Folyóirat szám
Rovat
NYELVÉSZET