MAGYAR–SZERB ETNIKAI VISZONYOK RÁKÓCZI ÚJRATEMETÉSE IDEJÉN

  • Viktor FEHÉR
Kulcsszavak: II. Rákóczi Ferenc, újratemetés, magyar–szerb etnikai viszonyok, multietnicitás

Absztrakt

A magyar történelem 1903 és 1906 közötti időszakában zajló országházi válság parlamenti puccsot, az országgyűlés feloszlatását, a Szabadelvű Párt harmincéves kormányzásának megszűnését, az ellenzéki pártok koalíciójának megalakulását és hatalomra jutását, a magyar közvélemény kettéválását – megegyezést keresőkre és nemzeti ellenállókra – eredményezte, miközben a főváros utcáit százezer fős munkástömeg árasztotta el. Az 1906 elején létrejött „új kiegyezés” értelmében a kormányelnök Wekerle Sándor lett, akinek egyetlen elnöki sikere II. Rákóczi Ferenc és emigráns társai hamvainak hazahozatala és ünnepélyes újratemetése, s ezzel egy országos, összefogásra serkentő ügy aktivizálása volt. Azonban „a nagy nemzeti eseményt” korántsem tekinthetjük politikai, vallási és etnikai konfliktusoktól mentes megnyilvánulásnak.

Dolgozatomban arra kerestem a választ, hogy II. Rákóczi Ferenc 1906-os újratemetési szertartása milyen diskurzusokat jelenít meg a korabeli Magyarország déli, multietnikus területein, és arra, hogy a sajtóelemzés útján feltárt források milyen lokális és globális korabeli politikai kontextusba illeszthetőek.

Információk a szerzőről

Viktor FEHÉR

Pécsi Tudományegyetem, BTK, Interdiszciplináris Doktori Iskola, Néprajz – Kulturális Antropológia Doktori Program, Pécs, Magyarország

Hivatkozások

Borovszky Samu szerk. 1909. Magyarország vármegyéi és városai. Magyarország monográfiája. Bács-Bodrog vármegye. Budapest: Országos Monográfiai Társulat.

Borovszky Samu szerk. 1911. Magyarország vármegyéi és városai. Magyarország monográfiája. Torontál vármegye. Budapest: Országos Monográfiai Társulat.

Đere, Zoltan. 2000–2001. Istorija naroda Jugoistočne Evrope. Predavanja 170. Istorija naroda jugoistočne Evrope u novom veku 1521–1918. Egyetemi előadás, kézirat.

Fehér Viktor. 2015. A Rákóczi-vonat kultusza Bács-Bodrog és Torontál vármegyében. Létünk 45 (4): 31–40.

Gleszer (Gläser) Norbert. 2009. Rákóczy itthon. A Rákóczi-hamvak hazahozatalának rítusai Bács-Bodrog vármegyében. Bácsország 14 (4): 59–67.

Ispánovics Csapó Julianna. 2003. Rákóczi szobra Zomborban. In A mi Rákóczink. Délvidéki tanulmányok a szabadságharc 300. évfordulójára, szerk. Ispánovics Csapó Julianna. 47–58. Újvidék: VMKT.

Katus László. 2012. A modern Magyarország születése (Magyarország története 1711–1914). Pécs: Pécsi Történettudományért Kulturális Egyesület–Kronosz Kiadó.

Kispál Richárd. 2015. A magyarországi szerbek és a magyar állam kisebbségpolitikája az első világháborúban. In Belvedere Meridionale 27 (4): 42–59.

Köpeczi Béla. 2004. Rákóczi útjain. Tanulmányok. Budapest: Lucidus Kiadó.

Németh Ferenc. 1996. II. Rákóczi Ferenc hamvai Nagykikindán. Családi Kör (23).

Németh Ferenc. 2003a. A fejedelem emléke: a rövidéletű zombori Rákóczi szoborról. Családi Kör (15).

Németh Ferenc. 2003b. „Rákóczi vonata” Nagykikindán. Bácsország 8 (26): 50–53.

Romsics Ignác. 2010. Magyarország története a XX. században. Budapest: Osiris Kiadó.

Szinnyei József. 1891–1914. Magyar írók élete és munkái. Budapest: Hornyánszky. https:// www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-irok-elete-es-munkai-szinnyei-jozsef-7891B/m-96B16/miletics-szvetozar-9A17B/ (2018. aug. 12.)

Várkonyi Ágnes, R. 1961. Thaly Kálmán és történetírása. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Várkonyi Ágnes, R. 2006. Visszatérés Európába. II. Rákóczi Ferenc és bujdosótársai hamvai-nak temetéséről. Magyar Tudomány 167 (10): 1211–1221.
Megjelent
13. 03. 2020.
Folyóirat szám
Rovat
TÖRTÉNELEM