MORAVICAI szépirodalom

Adalékok Bácskossuthfalva sajtótörténetéhez

  • Oszkár ROGINER
Kulcsszavak: Moravica, Ómoravica, Bácskossuthfalva, Vándorbot, Echo, sajtótör-ténet, Jugoszlávia

Absztrakt

A tanulmány azokat a Bácskossuthfalván/Ómoravicán megjelenő, magyar nyelvű, szépirodalmi szövegeket és publicisztikát is tartalmazó (ifjúsági) lapokat ismerteti az 1945 és 1992 közötti időszakban, amelyek művelődési és művészeti orientáltságúak, de csak helyi terjesztésűek voltak. A rövid sajtótörténeti áttekintést így két kiadvány, a Vándorbot és az Echo feldolgozása követi. Elsősorban az áll középpontban, hogy miként alapították ezeket a lapokat, mik voltak a szerkesztési irányvonalak, és hogy az adott periodika milyen körülmények között szűnt meg, illetve miért nem lett folytatása. A célkitűzések egyike emellett a korabeli művelődéspolitikai, művelődés-, művészet- és sajtótörténeti folyamatoknak való megfeleltetés, valamint az adott periodika elhelyezése a jugoszláviai magyar művészeti világok és együttműködési hálózatok összefüggésrendszerében. Különösen fontos emellett azon egyéni és kollektív szereplők feltérképezése, akik a kisperiodikákat alapították, valamint akik közreműködtek a rövid megjelenés során.

Információk a szerzőről

Oszkár ROGINER

Délkelet-Európai Egyetemi Központ, Graz, Ausztria

Hivatkozások

Becker, Howard S. 1982. Art Worlds. Berkeley–Los Angeles: California University Press.

Bourdieu, Pierre. 1995. The Rules of Art. Genesis and Structure of the Literary Field. Stanford California: Stanford University Press.

Buzek, Antony. 1964. How the Communist Press Works. London: Pall Mall Press.

Kalapis Zoltán. 1994. A Magyar Szó fél évszázada. Újvidék: Magyar Szó.

Simonyi Mária. 2003. A magyar politikai sajtó története 1918-ig a mai Vajdaság területén. Tóthfalu: Logos.
Megjelent
13. 03. 2020.
Folyóirat szám
Rovat
TÖRTÉNELEM