A DIGITÁLIS ÍRÁSBELISÉG IRODALMI ELŐKÉPEI

Gibson, Simmons, Orwell és Murakami

  • Ottó BEKE
  • János SAMU
Kulcsszavak: digitális írásbeliség, Gibson, Simmons, Orwell, Murakami

Absztrakt

A digitális írásbeliség irodalmi előképei a digitális, illetve online információhordozó közegek megjelenése és elterjedése előtt született szövegekben lelhetők fel.

E tekintetben kiemelkedő fontosságú William Gibson Neurománc című 1984-es cyberpunk regénye, Dan Simmons 1989 és 1997 között megjelentetett, a gibsoni hagyományt továbbgondoló Hyperion-regényciklusa, poszt-cyberpunk tetralógiája, továbbá George Orwell 1984 című disztópiája 1949-ből. Az Orwell-regény által megjelenített nyelvhasználati módok az írásbeli kommunikációs formák megnövekedett sebességére, az ezzel összefüggő stilisztikai jellemvonásokra, a rövidítések frekventált használatára, az interpunkció tendenciózus elhagyására, továbbá a szöveges dokumentumok lokalizálhatatlanságára és variabilitására hívják fel a figyelmet. Az 1Q84 című, Orwell alkotására pretextusként tekintő Murakami Haruki-műben az írásbeli nyelvhasználati módok hasonló mintázatai rajzolódnak ki, mint irodalmi előképében. Az említett irodalmi művek egységes keretben történő értelmezése nagyban hozzájárul a digitális írásbeliség nyelvhasználati módjainak feltérképezéséhez, sajátosságának meghatározásához és következményeinek tudatosításához.

Szerző életrajzok

Ottó BEKE

Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, Szerbia

János SAMU

Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, Szerbia

Hivatkozások

Aczél Petra. 2012. Médiaretorika. Budapest: Magyar Mercurius.

Beke Ottó. 2012. Tudás a digitális térben. Évkönyv, 7: 10–21.

Beke Ottó. 2013. Hol vagy, (video)telefon, tapi és képiség? Tanulmányok, 46 (1): 121–132.

Beke Ottó. 2014a. Látható(vá vált) nyelv. Bartholomew, Gólem és Shrike. In Tudástérkép.

Vajdasági Magyar Tudóstalálkozó 2014. Konferenciakötet, szerk. Berényi János. 46–60. Újvidék: Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács.

Beke Ottó. 2014b. E-mail és (multi)linearitás. Tanulmányok, 48 (1): 109–123.

Belting, Hans. 2005. Kép, médium, test: az ikonológia új megközelítésben. Ford. Matuska Ágnes. Filológiai Közlöny, 51 (1–2): 24–41.

Chilton, Paul. 1988. Orwellian Language and the Media. London: Pluto Press.

Csicsery-Ronay, Istvan, Jr. 2008. The Seven Beauties of Science Fiction. Middletown: Connec-ticut, Wesleyan University Press.

Derrida, Jacques. 2014. Grammatológia. Ford. Marsó Paula. Budapest: Typotex.

Ferraris, Maurizio. 2008. Hol vagy? A mobiltelefon ontológiája. Ford. Gál Judit. Budapest: Európa Könyvkiadó.

Flusser, Vilém. 2011. Képeink. Ford. Tillmann J. A. In Médiatörténeti szöveggyűjtemény, Szerk. Peternák Miklós, Szegedy-Maszák Zoltán, kontrollszerk. Kürti Emese. 124–125. Budapest: Magyar Képzőművészeti Egyetem, Intermédia Tanszék.

Gibson, William. 1992. Neurománc. Ford. Ajkay Örkény. Budapest: Valhalla Páholy.

Hayles, N. Katherine. 2004. A nyomtatvány sík, a kód mély: a médiaspecifikus kutatások jelentősége. Ford. Seress Ákos. Filológiai Közlöny, 50 (3–4): 151–170.

Hollinger, Veronica. 2005. Science Fiction and Postmodernism. In A Companion to Science Fiction. Edit. David Seed. 232–247. Oxford: Blackwell.

Johnson, Barbara. 1994. A kritikai különbözőség: BartheS/BalZac. Ford. Hegyi Pál. Helikon, 40 (1–2): 140–148.

Kroker, Arthur. 2004. A posztalfabetikus jövő. Ford. Samu János Vilmos. DNS 1 (1–2): 11.

Landon, Brooks. 2001. Nem az, ami volt: memóriatúlcsordulás a digitális narratívákban. Ford. Elekes Dóra. Prae 3 (1–2): 29–38.

Mersch, Dieter. 2004. Medialitás és ábrázolhatatlanság: Bevezetés egy „negatív” médiaelméletbe (részlet). Ford. Sándorfi Edina. Filológiai Közlöny, 50 (3–4): 171–186.

Murakami Haruki. 2012. 1Q84. Ezerkülöncszáznyolcvannégy. Harmadik könyv. Ford. Nagy Anita. Budapest: Geopen Könyvkiadó.

Murakami Haruki. 2016a. 1Q84. Ezerkülöncszáznyolcvannégy. Első könyv. Ford. Erdős György, Nagy Anita. Budapest: Geopen Könyvkiadó.

Murakami Haruki. 2016b. 1Q84. Ezerkülöncszáznyolcvannégy. Második könyv. Ford. Erdős György, Nagy Anita. Budapest: Geopen Könyvkiadó.

Nyíri Kristóf. 2003. A filozófia s az etika története a kommunikáció technológiái és módjai változásainak szempontjából (Részletek). In Virtuális egyetem Magyarországon. Szerk. Nyíri Kristóf, közreműködött Kovács Gábor. 240–271. Budapest: Typotex.

Orbán Jolán. 1994. Derrida írás-fordulata. Pécs: Jelenkor. Orwell, George. 1989. 1984: Regény. Ford. Szíjgyártó László, utószó Sükösd Mihály. Budapest: Európa Könyvkiadó.

Orwell, George. 2000. Állatfarm: Tündérmese. Ford. Szíjgyártó László. Budapest: Európa Könyvkiadó.

Reuland, Eric – Abraham, Werner (edit.) 1993. Knowledge and Language: Volume I: From Orwell’s Problem to Plato’s Problem. Dordrecht, Boston, London: Kluwer Academic Publishers.

Samu János. 2011. A kód logikája. In Samu János, A médium eseménye: szövegmozg(at)ás. 10–15. Szabadka: Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar.

Simmons, Dan. 2010. Hyperion. Ford. Huszár András. Budapest: Agave Könyvek.

Simmons, Dan. 2011a. Hyperion bukása. Ford. Huszár András. Budapest: Agave Könyvek.

Simmons, Dan. 2011b. Endymion. Ford. Huszár András. Budapest: Agave Könyvek.

Simmons, Dan. 2013. Endymion felemelkedése. Ford. Huszár András. Budapest: Agave Könyvek.

Szűts Zoltán. 2013. A világháló metaforái: Bevezetés az új média művészetébe. Budapest: Osiris Kiadó.
Megjelent
13. 03. 2020.
Folyóirat szám
Rovat
IRODALOM, FILOZÓFIA, MŰVÉSZET