LÍRAI HOMÁLYOSSÁG

A lírai narráció gyökerei az Ulyssesben

  • Dalma VÉRY
Kulcsszavak: textúra, homályosság, líraiság, narrátor, polifónia

Absztrakt

James Joyce Ulyssese nem pusztán „egy nap története,” sokkal inkább egy költői szövet, mely összetett nyelvi konstrukciói által mutat vissza önmagára, szembefordulva a regényelmélet olyan hagyományos fogalmaival, mint a cselekmény vagy a karakter. Másképp fogalmazva, az Ulysses – az önmagukra visszautalásban kitűnő nyelvi szerkezetei nyomán – a cselekmény helyett a gondolatot és az értelem-összefüggéseket, a karakterek megrajzolása helyett a szövegben megnyilatkozó polifóniát helyezi előtérbe. Ennek megfelelően, a mű textúrájában felfedezhető narratív hangok ugyancsak szerepet kapnak a költőien rendkívüli szövet kialakításában. Folytonos diszkurzív elmozdulásaik és az egyéni beszédmódokkal történő összemosódásuk révén a narrátori artikuláció változatai olyan diffúz és meghatározhatatlan jelenlétet képeznek a szövegben, mely nemcsak költőien elidegenítő összefüggéseket alakít ki, hanem lehetővé teszi azt is, hogy előtérbe kerüljön az értelem és az észlelés, a beszéd és a gondolat, a benyomás és az érintettség jelentősége. Ily módon, az Ulysses szövete líraisággal átitatottá válik.

Információk a szerzőről

Dalma VÉRY

Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Irodalomtudományi Doktori Iskola, Modern angol – angol amerikai irodalom és kultúra, Budapest, Magyarország

Hivatkozások

Abbott, H. Porter. 2002. The Cambridge Introduction to Narrative. Cambridge: Cambridge University Press.

Bakhtin, Mikhail Mikhailovic. 1981. Discourse in the Novel. In: The Dialogic Imagination: Four Essays by M. M. Bakhtin. 259–422. Translated by Caryl Emerson and Michael Holquist. Austin: University of Texas Press.

Benstock, Bernard. 1991. Opaque and Transparent Narrative. In: Narrative Con/Texts in Ulysses. 19–38. Urbana and Chicago: University of Illinois Press.

Chatman, Seymour. 1993. Reading Narrative Fiction. New York: Macmillan.

Culler, Jonathan. 1975. Structuralist Poetics: Structuralism, Linguistics and the Study of Literature. London: Routledge & Kegan Paul.

Culler, Jonathan. 1985. Changes in the Study of the Lyric. In: Lyric Poetry Beyond New Criticism. 38–54. Edited by Chaviva Hošek and Patricia Parker. Ithaca and London: Cornell University Press.

Freedman, Ralph. 1963. The Lyrical Novel: Studies in Herman Hesse, André Gide, and Virginia Woolf. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

Genette, Gérard. 1983. Narrative Discourse: An Essay in Method. Translated by Jane E. Lewin. Ithaca, New York: Cornell University Press.

Hayman, David. 1982. Ulysses: The Mechanics of Meaning. Madison: The University of Wisconsin Press.

Herring, Phillip F. 1977. Lotuseaters. In: James Joyce’s Ulysses: Critical Essays. 71–89. Edited by Clive Hart and David Hayman. Berkeley, etc: University of California Press.

Joyce, James. Ulysses. 1986. Edited by Hans Walter Gabler with Wolfhard Steppe and Claus Melchior. New York: Vintage Books.

Kellogg, Robert – Phelan, James – Scholes, Robert. 2006. The Nature of Narrative. Oxford: Oxford University Press.

Kenner, Hugh. 1980. Ulysses. London, etc.: George Allen and Unwin.

Kenner, Hugh. 2007. Joyce’s Voices. Rochester, McLean, London: Dalkey Archive Press.

Lawrence, Karen. 1981. The Narrative Norm. In: The Odyssey of Style in Ulysses. 38–54. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

Leech, Geoffrey – Short, Mick. 2007. Style in Fiction: A Linguistic Introduction to English Fictional Prose. Harlow: Pearson Education Limited.

Man, Paul de. 1985. Lyrical Voice in Contemporary Theory: Riffaterre and Jauss. In: Lyric Poetry Beyond New Criticism. 55–72. Edited by Chaviva Hošek and Patricia Parker. Ithaca and London: Cornell University Press.

Milesi, Laurent. 2007. Introduction: Language(s) with a Difference. In: James Joyce and the Difference of Language. 1–27. Cambridge: Cambridge University Press.

Riquelme, John-Paul. 1983. Teller and Tale in Joyce’s Fiction: Oscillating Perspectives. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

Todorov, Tzvetan. 1981. Introduction to Poetics. Translated by Richard Howard. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Tucker, Herbert F. 1985. Dramatic Monologue and the Overhearing of Lyric. In: Lyric Poetry Beyond New Criticism. 226–243. Edited by Chaviva Hošek and Patricia Parker. Ithaca and London: Cornell University Press.
Megjelent
13. 03. 2020.
Folyóirat szám
Rovat
IRODALOM, FILOZÓFIA, MŰVÉSZET