DIGITALIZÁLÁS ÉS INFORMATIZÁLÁS A MAGYAR NYELVJÁRÁSKUTATÁSBAN

  • Lajos CS. NAGY
Kulcsszavak: digitalizálás, informatizálás, elektronikus prezentációs rendszer, digitális archívum, beszéltnyelvi korpusz, BihalBocs szoftver, jelentésföldrajz, nyelvjáráskutatás

Absztrakt

Az alábbi tudománytörténeti tanulmány bemutatja a számítógépnek a magyar dialektológiában betöltött szerepét, jelentőségét, nélkülözhetetlen voltát. Az első kísérletezésektől – A magyar nyelvjárások atlasza félbemaradt digitalizálási munkálataitól – kezdve a „Beszélő atlaszig” vezet az út. A közben létrehozott nyelvatlaszok – A romániai magyar nyelvjárások atlasza, a Szilágysági nyelvatlasz, a Medvesalja magyar nyelvjárási atlasza, Többdimenziós nyelvföldrajzi térképlapok – az előrehaladás egy-egy fontos állomását jelzik.

Információk a szerzőről

Lajos CS. NAGY

Nyugalmazott egyetemi docens, Veresegyház, Magyarország

Hivatkozások

Balogh Lajos – Kiss G. Gábor. 1992. A magyar nyelvjárások atlaszának számítógépes feldolgozása. In Kontra Miklós, szerk. Társadalmi és területi változatok a magyar nyelvben. 5–17. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézete, Linguistica Series A Studia et Dissertationes, 9.

Balogh Lajos – Pelle Béláné. 1972. Kérdőív a palóc nyelvjárási sajátságok felkutatásához. Eger: Heves Megyei Tanács.

Bodó Csanád − Vargha Fruzsina Sára. 2008. Régi nyelvatlaszok – új módszerek. Nyelvtechnológiai eljárások a nyelvföldrajzban. Magyar Nyelv 104 (3): 335−351.

Deme László – Imre Samu szerk. a munkaközösség közreműködésével. 1968–1977. A magyar nyelvjárások atlasza I–VI. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Hankó Ildikó. 1990. Kanadai magyarok vállalkozása. Magyar Nemzet 53 (291): dec. 10.

Imre Samu. 1971. A mai magyar nyelvjárások rendszere. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Juhász Dezső – Radványi Péter – Vékás Domokos. 2000. Egy dialektológiai adatbázis és elektronikus prezentációs rendszer alapvetése. Magyar Nyelv 86 (1): 47–58.

Kiefer Ferenc. 1994. A magyar nyelv mint a modern kommunikáció eszköze. Magyar Tudomány (101) 39 (1): 631–642.

Kiss Jenő. 1999. A dialektológia kettős feladata és a nyelvföldrajz. Magyar Nyelv 95 (4): 418–425.

Lakatos Ilona, P., szerk. 2012. Változó nyelvhasználat a hármas határ mentén. Többdimenziós nyelvföldrajzi térképlapok tanúságai. Budapest: Tinta Kiadó.

Lakatos Ilona, P. – Károlyi Margit, T. – Iglai Edit. 2012. Többdimenziós nyelvföldrajzi ábrázolás: dinamikus nyelvi struktúra. In É. Kiss Katalin és Hegedűs Attila szerk. Nyelvelmélet és dialektológia 2. Piliscsaba: PPKE BTK, Elméleti Nyelvészeti Tanszék – Magyar Nyelvészeti Tanszék.

Márton Gyula gyűjt., Hegedűs Attila szerk. 2000. Változó nyelvhasználat a hármas határ mentén. Szilágysági nyelvatlasz. Budapest – Piliscsaba: Magyar Nyelvtudományi Társaság, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara.

Murádin László gyűjt., Juhász Dezső szerk. 1995–2010. A romániai magyar nyelvjárások atlasza I–XI. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság.

Nagy Lajos, Cs. 2007. Jelentésföldrajzi vizsgálatok a nagyatlasz, az Új magyar tájszótár és a medvesalji gyűjtés alapján. In Guttmann Miklós, Molnár Zoltán szerk. V. Dialektológiai Szimpozion. 63–68. Szombathely: A Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszéke.

Nagy Lajos, Cs. 2011. Medvesalja magyar nyelvjárási atlasza. Nagykapos: Luminosus n. o.

Kiadó.

Nagy Lajos, Cs. 2013. Jelentésföldrajzi vizsgálatok informatizált nyelvatlaszok korpuszaiban. In Szoták Szilvia – Vargha Fruzsina Sára szerk. Változó nyelv, nyelvváltozatok, területiség. A VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus szekcióelőadásai. Kolozsvár, 2011. augusztus 22–27. Kolozsvár: Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság.
Sándor Anna. 2004. A Nyitravidéki magyar nyelvjárások atlasza. Pozsony: Kalligram Könyvkiadó
Megjelent
13. 03. 2020.
Folyóirat szám
Rovat
NYELVÉSZET