NAPJAINK -(V)Z KÉPZŐVEL KELETKEZETT SAJTÓNYELVI NEOLOGIZMUSAINAK SZEMANTIKÁJÁRÓL ÉS STILISZTIKÁJÁRÓL

  • Réka SÓLYOM
Kulcsszavak: neologizmus, -(V)z képző, sajtónyelv, szemantikai jellemzők, stilisztikai jellemzők

Absztrakt

A tanulmány napjaink néhány -(V)z képzővel keletkezett igei neologizmusának szemantikáját és stílusát elemzi. Az elemzett igék megjelenési körülményein (szövegkörnyezet) túl röviden vizsgálja az alakulatok grammatikai felépítését, valamint azt is, hogy milyen stílushatást váltanak ki ezek az elsősorban az internetes nyelvhasználatban megjelenő szavak. A tanulmány tipikus csoportokba sorolja az elemzett neologizmusokat jelentésük alapján. A vizsgálódást minden ige esetében valós, az elmúlt évek internetes nyelvében megjelent mondatok idézése egészíti ki: az idézetekkel, illetve a szemantikai csoportosítással így kirajzolódnak azok a tipikus jelentésképzési folyamatok, amelyek segítségével napjaink közéleti történéseihez kapcsolódó jelenségeket neologizmusok segítségével sűrítenek, tesznek képszerűvé a nyelvhasználók.

Információk a szerzőről

Réka SÓLYOM

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék Budapest, Magyarország

Hivatkozások

Benczes Réka. 2014. Ami rímel, az stimmel: Az alliteráció és a rím szerepe a neologizmusokban. In Nyelv, társadalom, kultúra: interkulturális és multikulturális perspektívák I–II. A XXIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus (ELTE BTK Budapest, 2013. március 26–28.) előadásaiból készült tanulmánykötet, szerk. Ladányi Mária, Vladár Zsuzsa, Hrenek Éva. 109–114. Budapest: MANYE–Tinta Könyvkiadó.

Keszler Borbála. 2000. A szóképzés. In Magyar grammatika, szerk. Keszler Borbála. 307–320.Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

Kiss Jenő. 2002. Társadalom és nyelvhasználat. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

Kövecses Zoltán – Benczes Réka. 2010. Kognitív nyelvészet. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Ladányi Mária. 2007. Produktivitás és analógia a szóképzésben: elvek és esetek. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

Langacker, Ronald W. 1987. Foundations of Cognitive Grammar. Vol. I. Theoretical Prerequisites. Stanford: California, Stanford University Press.

Lehrer, Adrienne. 2003. Understanding Trendy Neologisms. Rivista di Linguistica 15 (2): 369–382.

Sólyom Réka. 2014. A mai magyar neologizmusok szemantikája. Nyelvtudományi Értekezések 165. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Szabó Zoltán. 1993. (1961) A szóképzés stilisztikai minősítéséhez. In A mai magyar nyelv (cikk- és tanulmánygyűjtemény), szerk. Keszler Borbála. 352–369. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

Tolcsvai Nagy Gábor. 2013. Bevezetés a kognitív nyelvészetbe. Budapest: Osiris Kiadó.

http://index.hu/kultur/2013/07/15/arnyszinhaz_casting/ (2013. júl. 15.)

http://velvet.hu/gumicukor/2015/12/12/barbra_streisand/ (2015. dec. 12.)

https://24.hu/light/2014/08/22/spargazva-jegesvodrozott-van-damme-lanya/ (2014. aug. 22.)

http://criticalmass.hu/blogbejegyzes/20110406/ellenoriztessek-biztonsagos-oldaltav-betartasa (2011. ápr. 06.)

http://portalmix.hu/hir/71606/10--10-millioval-tamogatja-a-kormany-a-3-gyermeket-vallalokat (2015. dec. 18.)

http://index.hu/belfold/2017/11/07/ciganybunozozni_akart_a_jobbikos_de_annyira_elszok-tak_mar_tole_hogy_hulyet_csinalt_magabol/ (2017. nov. 07.)

http://index.hu/sport/futball/2017/07/11/tolisso_bemutatas/ (2017. júl. 11.)

http://index.hu/belfold/2016/02/11/milyen_festmenyt_habonyozzunk_az_index_falaira/ (2016. febr. 11.)

http://index.hu/belfold/2017/06/23/metrokaosz_lincshangulattal_a_nyugatinal/ (2017. jún. 23.)

http://index.hu/belfold/2017/06/12/parlament_juni_12_orban_viktor/ (2017. jún. 12.)

http://index.hu/belfold/2017/05/23/manchesteri_terror_kosa_elbrusszelezte_magat/ (2017. máj. 23.)

http://velvet.hu/gumicukor/2017/05/25/cannes_menthetetlenul_osszepalvinozodott_ galeria/?utm_source=index.hu&utm_medium=doboz&utm_campaign=link (2017. máj. 25.)
Megjelent
13. 03. 2020.
Folyóirat szám
Rovat
NYELVÉSZET