Író, novellában

Mándy Iván 100

  • Éva HÓZSA
Kulcsszavak: Mándy-emlékév, novella, hagyomány, fogalomtár, folyóirat-novella, sajtó, fragmentum, rádiójáték, vizualitás, narratív identitás, fordítás.

Absztrakt

Olvassák-e Mándyt manapság? Mennyiben mozdult el a hagyományos novella műfajától/modelljétől? Kiemelkedett-e kismesteri helyzetéből? Az író századik születésnapján számos kérdés merül fel szövegkorpusza kapcsán, amelyeket tudományos tanácskozásokon és újabb tanulmányokban közelítenek meg a kutatók. Ez a dolgozat Mándy Iván novellához való viszonyára fókuszál, illetve arra a beszédmódra, sajátos terminológiára, amellyel a műfaji kérdéseket szépirodalmi szövegeiben érintette. Rádiójátékaiban szintén kifejezésre jut a novella-diskurzus, a hagyományos novella szétesésének és mércéjének problémája. Az Író, kabátban című rádiójáték például az úttesten vergődő magányos írót helyezi előtérbe, aki a porból szedegeti össze megtalált novellájának szétszórt papírlapjait, ám összerakni nem tudja, minden igyekezete meghiúsul. A tanulmány kiemeli a Mándy-szövegekkel kapcsolatos újabb álláspontokat, valamint az angol nyelvű fordítás néhány aspektusát.

Információk a szerzőről

Éva HÓZSA

Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, Szerbia

Hivatkozások

Mándy Iván. 1989. Önéletrajz: Novellák, rádiójátékok. Budapest: Magvető Kiadó.

Iván, Mándy. 1999. What Was Left. Stories and Novellas. Translated from Hungarian by John Batki. Budapest: Noran Books.
Mándy Iván. 2013. Ma este Gizi énekel. Novellák és karcolatok. Összegyűjtötte, sajtó alá rendezte és az előszót írta: Urbán László. Budapest: Argumentum Kiadó.

Balassa Péter. 1984. Mándy és a kísértetek. Művészetéről és Átkelés című kötetéről. In Balassa Péter: Észjárások és formák. Elemzések és kritikák újabb prózánkról 1978–1984. 128–157. Budapest: Tankönyvkiadó, 1985.

Bori Imre. 1998. A Mándy-világ. In Bori Imre: Hétről hétre. Tíz év feljegyzéseiből. 128–129. Újvidék: Forum Könyvkiadó.

Darvasi Ferenc. 2015. Köztünk vagy. Beszélgetések Mándy Ivánról. Budapest: Corvina.

Györffy Miklós. 2018. A pálya végén. Széljegyzetek Mándy Iván kései novelláihoz. Vigilia 83 (4): 269–274.

Erdődy Edit. 1992. Mándy Iván. Budapest: Balassi Kiadó.

Erdődy Edit. 2007. „Hároméves irodalom”. In A magyar irodalom történetei III. 1920-tól napjainkig, szerk. Szegedy-Maszák Mihály, Veres András. 438–453. Budapest: Gondolat Kiadó.

Esterházy Péter. 2003. J. Norfolk. In Esterházy Péter: A szabadság nehéz mámora. Válogatott esszék, cikkek 1996–2003. 39–43. Budapest: Magvető.

Esterházy Péter. 2003.VZ. In Esterházy Péter: A szabadság nehéz mámora. Válogatott esszék, cikkek 1996–2003. 120–123. Budapest: Magvető.

Hózsa Éva. 2003. A novella új neve. Mándy Iván novelláinak tipológiája és szövegközi értelmezése. Újvidék: Forum Könyvkiadó.
Hózsa Éva. 2018. Újabb körültekintés Mándy Iván „novellaboltjában”. Vigilia 83 (4): 254–260. In Séta közben. Tanulmányok Mándy Iván életművéről, szerk. Bengi László és Vörös István. 9–16. MIT-konferenciák (5). Budapest: Magyar Irodalomtörténeti Társaság.

Kiss Gábor Zoltán. 2012. A részvétel módjai és a rövidformák. Folytatásos regények, epizódok és tévésorozatok. In Befejezetlen könyv, szerk. Thomka Beáta. 251–263. Budapest: Kijárat Kiadó.

Rónay László. 2018. Mándy Ivánt keressük. Vigilia 83 (4): 247–253.

Thomka Beáta. 2012. Előszó. In Befejezetlen könyv, szerk. Thomka Beáta. 7–17. Budapest: Kijárat Kiadó.

Virilio, Paul. 1992. Az eltűnés esztétikája. Klimó Ágnes ford. Budapest: Balassi Kiadó–BAE Tartóshullám.
Megjelent
13. 03. 2020.
Folyóirat szám
Rovat
100 ÉVE SZÜLETETT MÁNDY IVÁN