FÜZÉRSZERŰEN

  • Piroska TOLNAI VARGA Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium Szabadka Újvidéki Egyetem, BTK, Doktori Iskola
Kulcsszavak: monográfiaírás, műfaji/módszertani dilemmák, Kosztolányi-mono- gráfiák, biografikus személet, Szegedy-Maszák Mihály, Bori Imre

Absztrakt

Dolgozatomban a monográfiaírás műfaji/módszertani dilemmáival foglalkozom, Szegedy-Maszák Mihály Kosztolányi-monográfiája kapcsán. A vonatkozó szak- irodalmat áttekintve végiggondolom a felmerült kérdéseket: hogyan befolyásolta az autoriter-kanonikus szemlélet változása a műfaji elvárásokat, milyen szerepet játszik a biografikus szemlélet a mai monográfiában? Hogy lehet áttörni a kerete- ket anélkül, hogy felszámoljuk magát a műfajt? A felmerülő kérdésekre Szegedy- Mazsák Mihály Kosztolányi-monográfiája kínált számomra válaszlehetőségeket.

Folyóirat szám
Rovat
IRODALMI MONOGRÁFIA, TÖRTÉNELEM, TÖRTÉNETI FRAZEOLÓGIA, PEDAGÓGIA