A TOLDI ESTÉJÉNEK SZERB FORDÍTÁSA

  • UTASI Csilla Újvidéki Egyetem, BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
Kulcsszavak: Arany János, Toldi, Jovan Jovanović Zmaj, szerb fordítás, kultúra

Absztrakt

Jovan Jovanović Zmaj 1858-ban jelentette meg a Toldi első részének szerb fordítását. A Matica srpska folyóirata, a Srbski Letopis a fordításkötetet az év legjelentősebb szerb publikációjaként ismertette, megállapítva, hogy a szerb Toldi nem fordítás- nak, hanem „második eredetinek” tűnik, a lapjain akárha Arany János szólalna meg szerbül. A trilógia másodikként elkészült darabjának, az 1854-ben megjelent Toldi estéjének fordítását Zmaj hamarosan tervbe vette, ám a mű csupán 1870-ben jelent meg szerbül. A dolgozat egyfelől az eredeti mű és a fordítás összevetésére vállal- kozik a kulturális fordítástudomány szempontrendszerének bevonásával, másfelől pedig a célnyelvi szöveg fogadtatását vázolja a kiegyezés utáni szerb kultúrában.

Folyóirat szám
Rovat
IRODALMI ÉVFORDULÓINK